1N Srinagar, 1N Gulmarg, 1N Pahalgam, 2N Srinagar For travel between Sat, 23 Aug 2014 and Fri, 20 Feb 2015